Despre sistem

Sistemul informational „Registrul de evidenta al operatorilor de date cu caracter personal" asigura punerea in aplicare a prevederilor art. 23 si 28 ale Legii privind protectia datelor cu caracter personal, potrivit carora, operatorii de date cu caracter personal, sint obligati sa notifice Autoritatea nationala pentru protectia datelor cu caracter personal privind operatiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal destinate sa serveasca unui scop, si sa prezinte Centrului informatii privind implementarea unei politici institutionale de securitate, conforme Cerintelor fata de asigurarea securitatii datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora in cadrul sistemelor informationale de date cu caracter personal, aprobate prin Hotarirea Guvernului nr. 1123 din 14 decembrie 2010.

In conformitate cu prevederile art. 3 din Legea privind protectia datelor cu caracter personal, in calitate de OPERATOR se constituie persoana fizica sau persoana juridica de drept public sau de drept privat, inclusiv autoritatea publica, orice alta institutie ori organizatie care, in mod individual sau impreuna cu altele, stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal prevazute in mod expres de legislatia in vigoare.

Procedurile de notificare si inregistrare se realizeaza de catre operatorul de date cu caracter personal sau persoana imputernicita de catre acesta, pentru fiecare sistem de evidenta a datelor cu caracter personal separat, prin intermediul aplicatiei accesibile la pagina internet www.registru.datepersonale.md, in conformitate cu prevederile art. 23-28 din Legea privind protectia datelor cu caracter personal si Regulamentul Registrului de evidenta a operatorilor de date cu caracter personal, aprobat prin Hotarirea Guvernului nr. 296 din 15 mai 2012.

Pentru oricare alte informatii, contactati persoana responsabila din cadrul Directiei evidenta si control a Centrului la tel. (0-22)-811-801/-820-805 sau e-mail control@datepersonale.md.

Notiunile de operator de date cu caracter personal si persoana imputernicita de acesta sint dezvoltate in Avizul nr. 1/2010 privind conceptele de „operator" si „persoana imputernicita de catre operator", adoptat de Grupul de lucru, care este un organ consultativ european independent pentru protectia datelor si a confidentialitatii, instituit in temeiul articolului 29 din Directiva 95/46/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 24.10.1995 (accesibil pe pagina internet al Consiliului Europei, ori a Centrului, in compartimentul: /Acte legislative si normative /).

 
 
PENTRU FUNCTIONARE ESTE NECESAR Java SE Runtime Environment